Hoe verleng je als online marketing agency de duurtijd van een partnership met je klant?

Je kan de hoek van de straat niet omgaan of je loopt bijna een digitaal marketingbureau binnen. Dit is vooral de realiteit in de grotere steden zoals Antwerpen, Brussel en Gent. Sinds de commercialisatie van het internet is de populariteit van digitale marketingbureaus sterk gegroeid.

En hiervoor is ook een goede reden: om mee te groeien met de internetrevolutie moesten bedrijven wel op de trein van digitale marketing springen. En natuurlijk heeft niet elk bedrijf de nodige in-house expertise om zelf haar eigen producten / services digitaal te promoten. 

Daarom is de vraag naar digitale marketingbureaus zo sterk gegroeid. Deze bureaus hebben de nodige expertise om digitale marketingstrategieën te implementeren en je bedrijf te helpen alle doelstellingen te behalen.

Het is duidelijk; als bedrijf kun je niet meer zonder enige expertise van digitale marketing. Maar de vraag is vooral: hoe verlopen deze samenwerkingen? Hoe lang duren ze? En waarom wordt er nog zo vaak gewisseld van agency?

Wij hebben alvast even een deep-dive gedaan in dit onderwerp en schotelen je hieronder alle antwoorden kant-en-klaar voor. 

Hoelang duurt de gemiddelde samenwerking met een marketingbureau? 

Tijdens ons onderzoek viel vooral één ding op: de duur van de relaties tussen marketingbureaus en hun klanten neemt jaar na jaar af. Waar de gemiddelde samenwerking tussen beide partijen zo’n 40 jaar geleden nog 7 jaar duurde, was dit 20 jaar geleden al afgenomen tot 5 jaar. Vandaag de dag duurt een gemiddelde samenwerking zelfs minder dan 3 jaar! Over een periode van 40 jaar is de duur van een samenwerking dus meer dan gehalveerd.

De correlatie die hier opvalt, is dat het aantal marketing agencies zich in de loop der tijd exponentieel heeft vermenigvuldigd. Met andere woorden: met meer concullega’s op de markt krijgen bedrijven meer opties om te kijken of het gras groener is aan de overkant.

Daarnaast varieert de duur van samenwerkingen sterk per sector. In B2B-gerelateerde sectoren duurt de samenwerking vaak langer, gemiddeld 4-5 jaar, terwijl deze in B2C-sectoren vaak korter is, met 2-3 jaar.

Kortom, samenwerkingen worden steeds korter. Maar wat zijn de oorzaken hiervan en hoe kunnen we deze trend keren zodat er opnieuw meer langdurige partnerships ontstaan?

Welke trends hebben impact op de duurtijd van een samenwerking? 

De vraag naar specifieke opdrachten

De afgelopen jaren zijn verschillende trends ontstaan die van invloed zijn op de duur van klantrelaties met marketingbureaus. Een van deze trends is dat klanten steeds vaker op zoek zijn naar gespecialiseerde bureaus die zich richten op specifieke aspecten van digitale marketing, zoals social media of contentmarketing.

De reden hiervoor is vaak dat de kosten van een marketingbureau hoog zijn, waardoor het spreiden van het marketingbudget over verschillende experts aantrekkelijker lijkt dan het volledig uitbesteden aan één generalistisch bureau. Deze trend heeft geleid tot de opkomst van nichebureaus die zich op hun specifieke deelgebied van marketing specialiseren en zo optimale kwaliteit kunnen leveren aan hun klanten.

Het nadeel hiervan voor de klant is dat dit meer projectmanagement vereist. Het is belangrijk dat verschillende partners met elkaar communiceren, omdat veel zaken in marketing gewoonweg van elkaar afhankelijk zijn. Dus tenzij je een kick-ass project manager of marketing-lead onder je vleugels hebt, wordt het moeilijker om het overzicht en de betrokkenheid maximaal te houden.

Een ander gevolg van deze trend is dat er vaak meer op projectbasis wordt gewerkt, wat resulteert in kortere samenwerkingsverbanden omdat veel projecten niet altijd ongoing zijn. Dit is vooral aantrekkelijk voor bedrijven met een in-house team die op een hybride manier willen samenwerken met een bureau.

Tijdsbesparing door volledige ontzorging

Sommige bedrijven geven de voorkeur aan consolidatie in tegenstelling tot het kiezen voor specialisaties. Veel bedrijfsleiders hebben weinig tijd en willen daarom zo veel mogelijk ontzorgd worden. Daarom zijn veel bedrijven op zoek naar een ‘one-stop-shop’ voor al hun marketingbehoeften, in plaats van samenwerking met meerdere bureaus voor verschillende diensten. Deze trend heeft geleid tot de opkomst van full-service bureaus die een breed scala aan marketingdiensten aanbieden, zowel digitaal als traditioneel.

Het grote voordeel hiervan is dat je veel tijd bespaart, zowel op het gebied van projectmanagement als op het gebied van interne communicatie tussen verschillende marketingteams die hun plan willen uitvoeren. Een ander voordeel is dat je hierdoor één bureau de kans geeft om je bedrijf op alle vlakken te leren kennen, waardoor de kwaliteit van het werk ook aanzienlijk verbetert.

Nood aan transparantie

Nog een andere trend is dat klanten steeds meer transparantie en verantwoording van marketingbureaus verlangen. Dit is begrijpelijk, gezien de hoge kosten die gepaard gaan met het inhuren van dergelijke bureaus. Bedrijven willen daarom precies weten waar hun investering naartoe gaat en welke resultaten ze hiervoor terugkrijgen.

Daarom is duidelijke communicatie en frequente rapportage van groot belang. Deze contactmomenten zijn ideaal om te vertellen waar je mee bezig bent, welke input je nodig hebt, waar je naartoe wilt en wat de huidige resultaten zijn.

partnership adman agency duurtijd partnership klant

Redenen waarom bedrijven vertrouwen verliezen

De vooropgestelde doelstellingen worden niet behaald

Er zijn verschillende redenen waarom de relatie tussen een digitaal marketingbureau en een klant kan stranden Eén factor is de effectiviteit van de campagnes van het bureau. Als het bureau erin slaagt om de gewenste resultaten te behalen en de doelstellingen van de klant te realiseren, is de kans groter dat de relatie langdurig blijft bestaan. Maar als het bureau geen resultaten kan leveren, zal de relatie meestal van korte duur zijn.

Hoe kan je dit counteren?

Een oplossing is om tijdens de onboardingfase de doelstellingen duidelijk te bespreken en vast te leggen. Zo zijn beide partijen op de hoogte van de einddoelen en weten ze wat er nodig is om deze te behalen. Op deze manier wordt het minder erg als er een tussentijdse doelstelling niet wordt gehaald, omdat iedereen zich ervan bewust is dat er nog tijd is om dit recht te zetten.

De communicatie loopt stroef en de samenwerking is passief

Een andere factor is de mate van communicatie en samenwerking tussen het bureau en de cliënt. Als er een open en vlotte communicatie is, en het bureau nauw met de cliënt samenwerkt om zijn behoeften en doelstellingen te begrijpen en in te lossen, is de kans groter dat de relatie van lange duur is. Daarentegen kan een gebrek aan communicatie of het onvermogen van het bureau om de behoeften van de cliënt te begrijpen, leiden tot een kortere relatie.

Hoe kan je dit counteren?

Zorg voor wekelijkse contactmomenten met de klant. “Uit het oog is uit het hart”. Toon de klant dat hij / zij belangrijk is en dat je actief op het account aan het werken bent. Bovendien levert elke gesprek met de klant meer informatie op over het bedrijf, wat de kwaliteit van het werk dat het bureau levert ten goede kan komen.

Het level van vertrouwen ligt aan de lage kant

Een derde factor is de mate van vertrouwen tussen het bureau en de klant. Als de klant erop vertrouwt dat het bureau effectieve campagnes levert en waarde biedt voor zijn investering, is de kans groter dat de relatie van lange duur is. Omgekeerd, als de klant het vertrouwen in het bureau verliest, bijvoorbeeld als hij het gevoel heeft dat het bureau niet transparant of verantwoordelijk is, kan de relatie van korte duur zijn.

Daarnaast zorgt een hoog niveau van vertrouwen ook voor een veel aangenamere werkrelatie. Wanneer een klant erop vertrouwt dat je de gewenste doelstellingen kunt behalen, krijg je meer ruimte om met creatieve oplossingen te komen. Als het vertrouwen ontbreekt, kan er al snel sprake zijn van micromanagement en kunnen kleine kwesties uitvergroot worden.

Hoe kan je dit counteren?

Wees eerlijk. Soms zijn de resultaten gewoonweg niet goed. Draai er dan niet omheen en wees open en eerlijk tegenover je klanten. Dit is ook het ideale moment om je expertise te tonen en uit te leggen waarom het niet goed is en welke stappen je kunt ondernemen om ervoor te zorgen dat het vanaf nu wel de goede kant op gaat.

Onvoldoende kennis en expertise

Dit brengt ons bij het volgende punt: expertise. Het digitale landschap verandert continu, waardoor het voor digitale marketingbureaus een uitdaging is om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en technologieën om effectieve campagnes te kunnen leveren. Dit vereist een hoog niveau van expertise en voortdurende bijscholing, wat voor sommige bureaus moeilijk bij te houden is.

Hoe kan je dit counteren? 

Zorg ervoor dat de werknemers in je agency niet overbelast zijn. Door hun werklast te beperken tot ongeveer 70%, geef je hen voldoende ruimte voor zelfontwikkeling en andere zaken. Hierdoor kun je de kwaliteit van je services verhogen en langdurige relaties met je klanten opbouwen. Het is immers algemeen bekend dat het goedkoper is om een klant te behouden dan om nieuwe klanten aan te trekken. Je kunt dit zelf berekenen.

Veranderende noden van klanten in een hoog-concurrentiële markt

Tot slot hebben we nog customer alignment. Dit is een term om aan te geven dat er vaak een verschil bestaat tussen de behoeften van de klant en de services die het bureau aanbiedt.

Dit verschil kan voortkomen uit veranderende behoeften van klanten. Naarmate bedrijven groeien en zich ontwikkelen, kunnen hun marketingbehoeften veranderen. Ze moeten wellicht hun focus verleggen naar een nieuwe doelgroep, een nieuw product lanceren of een nieuwe markt betreden. Of ze passen hun strategie aan en willen meer focussen op content marketing in plaats van performance marketing. Digitale marketingbureaus moeten zich aanpassen aan deze veranderende behoeften en de juiste diensten en expertise leveren om hun klanten te helpen slagen.

Hoe kan je dit counteren? 

Zorg ervoor dat de verwachtingen duidelijk worden afgebakend tijdens het onboarding-gesprek. Geef ook eerlijk toe wanneer je merkt dat er geen goede match is tussen wat je aanbiedt en wat de klant vraagt, of dit nu tijdens het onboarding-proces is of later tijdens de samenwerking. Hierdoor voorkom je dat de klant niet tevreden is met de geleverde prestaties en dat er kostbare tijd wordt verspild door half werk.

Hoe een vruchtbare samenwerking opzetten die zo lang mogelijk blijft duren? 

Je las hierboven al verschillende tips over hoe je bepaalde redenen kan counteren waardoor bedrijven hun vertrouwen verliezen in marketing agencies. Hiervan geven we je nog even een korte samenvatting mee:

  • Communiceer regelmatig met je klant. Zorg dat er minstens één contactmoment per week is, waarbij je vraagt hoe alles verloopt, wat de laatste ontwikkelingen zijn of hoe je contactpersoon zich voelt op het werk. Op die manier blijf je betrokken en kan je snel inspelen op eventuele problemen of uitdagingen.
  • Transparantie is daarnaast ook belangrijk in een samenwerking. Durf eerlijk te zijn wanneer iets niet goed gaat en maak duidelijke afspraken over de verwachtingen. Dit kan al tijdens de onboarding gebeuren. Door goede afspraken te maken en te zeggen wat je wel en niet kan bieden, voorkom je teleurstellingen en verhoog je de kans op een langdurige relatie.
  • Een derde tip is om tijd vrij te maken voor zelfontwikkeling. Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen door blogs te lezen, LinkedIn-posts te bekijken en opleidingen en seminars bij te wonen. Zo kan je steeds maximale waarde leveren in een samenwerking.
  • Tot slot is het belangrijk om kritisch te zijn; Durf nee te zeggen wanneer je merkt dat de samenwerking geen goede ‘fit’ lijkt. Dit kan al tijdens de onboarding gebeuren, maar ook later tijdens de samenwerking. Door jezelf te omringen met de juiste klanten en projecten, kan je jezelf als bureau verder ontwikkelen en de duurtijd van een partnership met klanten verlengen.


Starten met het bepalen van je marketingstrategie? Contacteer ons vrijblijvend en dan bekijken we samen de beste mogelijkheden voor jouw bedrijf. 

Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Dit is een verplicht veld